Články o radarech a antiradarech
Reklama
Oficiální zástupci výrobců pro ČR
Sponzor

Jak se měří v ČR?

Antiradary x Radary?

Jak se v ČR měří? Má antiradar šanci?V tomto článku Vás seznámíme s tím, jaké existují typy měření, se kterými se můžete v České republice setkat. Nejrozšířenějším měřením je v ČR měření pomocí Ramerů - bradavice. Dalším typem měření je měření pomocí laserových pistolí, které je čím dál rozšířenější. V tomto článku Vám poskytneme kompletní přehled radarů a měření...


Policejní mikrovlnné radary: Typ Ramer řady AD, 7M

 • V provozu je nyní cca 400 kusů.
 • Využívá je Dopravní i Městská policie
 • Většina verzí je přenosná (mobilní), ale setkáte se i se zabudovanými v autech policie.
 • V současné době se zhruba z 80 % setkáte právě s tímto typem radaru.
 • Výrobcem je Ramet Kunovice. Tato firma dlouhodobě spolupracuje s Vládou České republiky a vyvíjí opravdu kvalitní radary. Silniční radary měří rychlost pomocí Dopplerova jevu s využitím odražených radiových vln v mikrovlnném pásmu. Paprsek vysílaný parabolickou anténou se odráží od karoserie vozidel zpět k radaru, je zachycen anténou a zesílen. Zpracováním odraženého signálu složitými elektronickými obvody je vypočtena rychlost projíždějícího vozidla. Mikrovlnné záření vysílané radarem se šíří přímo a chová se podobně jako světlo. Prochází sklem a plastickými hmotami. Radarové vlny se odrážejí od kovových částí karosérie a některých terénních překážek, jako jsou například svodidla, sloupy veřejného osvětlení a železobetonové konstrukce. Radarové detektory zachytí odražené paprsky radaru a reagují na ně zvukovým a světelným signálem – poplachem.

V ČR policie využívá jeden typ radarů. Jedná se o silniční radary RAMER 7M a AD9, které pracují v mikrovlnném Ka pásmu s frekvencemi 34.0 GHz a 34.3 GHz. Paprsek, který radar vysílá je velmi úzký (úhel jen 5°) a radary RAMER-7 mají velmi nízký vysílací výkon, který ztěžuje možnost odhalení. Dosah RAMERU 7M je maximálně 60 m, ale standardně se měří na vzdálenost do 35-ti metrů. Pokud měřené vozidlo překročí povolenou rychlost je vše zdokumentováno na videokameru a snímek je přenesen do notebooku.

Radary RAMER 7M můžete potkat zabudované do civilních neoznačených automobilů, jako jsou třeba straší Škody Octavie, Škody Fabie a jiné. Radar je zasazen do přední masky automobilu (lidově se jim říká bradavice), počítač s LCD displejem a řídící panel jsou před sedadlem spolujezdce. Dále se můžete setkat s pevně stojícími radary RAMER 7M. Ty jsou umístěny v kovových skříních podél silnic, ale většina těchto budek je prázdných a radar v nich umístěn není. Po Praze můžete potkat cca 20 radarových budek, ale radar je umístěn vždy jen v jedné, maximálně dvou z nich.

Ramery jsou v ČR nejpoužívanější radary a odhaduje se, že jich má policie v ČR více jak 400 kusů, ať už se jedná o trojnožky, bradavice, či stacionární radary. Na ochranu proti všem těmto typům Ramerů je třeba mít ve vozidle radarový detektor (pasivní) ať již přenosný, tak napevno zabudovaný. Pozor však - je třeba, aby Váš antiradar měl zúžené Ka pásmo tzn. byl upraven pro použití v ČR.

Policejní laserové radary: LTI 20-20 UltraLite Micro Digi-Cam

 • V provozu je nyní přes 100 kusů těchto laserových pistolí.
 • Používá je výhradně Dopravní policie.
 • Zařízení je přenosné.

Tento typ laserových měřičů policie využívá zhruba od roku 2008, kdy nakoupila přes sto kusů. LTI 20-20 má maximální dosah měření 1 km, ale na tak velkou vzdálenost policie neměří, jelikož záznamové zařízení je schopné pořídit fotografii na maximální vzdálenost 200 metrů. Tyto lasery mají jako volitelné příslušenství infračervené přisvícení, což policii umožňuje měřit s nimi i v noci. Proti těmto měřičům jsou pasivní antiradary téměř bezmocné, abyste se před nimi chránili, musíte si pořídit laserovou rušičku - opět je třeba dobře vybírat, jaký typ zvolíte, protože některé, jak ukázaly naše testy, Vás dostatečně neochrání.

Základní technické parametry:

 • rozsah měření rychlosti: 0km/h - 320km/h
 • přesnost: ± 2km/h
 • dosah [laser]: 15m - 1000m
 • dosah [záznamové zařízení]: 50m - 200m; optimálně 80m - 150m
Policejní laserové radary: ProLaser III
 • V provozu je nyní 100 kusů.
 • Používá výhradně Městská policie ČR.
 • Zařízení je přenosné.

Laserové pistole používá v ČR Městská policie a má k dispozici zhruba 100 kusů. Laserové pistole musí být ručně obsluhovány - policista si vybere vozidlo, zaměří (nejčastěji SPZ vozidla) a poté stlačí spoušť a laser vyšle proti vozidlo impulzy, které se od vozu odrážejí zpět k laserové pistoli a díky tomu vypočítá rychlost vozidla. ProLaser III je schopný změřit vozidlo až na 1 km vzdálenost, ale standardně se měří na vzdálenost 100 - 300 metrů. Vozidlo světlé barvy je lasery lépe změřitelné než vozidlo barvy tmavé. Technické parametry obou v ČR používaných laserových pistolí jsou velice podobné.

Měření vozidel pomocí úsekového měření: UnicamVELOCITY

 • V provozu je zhruba 40 kusů.
 • Používá výhradně Městská policie (provozuje většinou Magistrát města)

Úsekové měření se nejčastěji používá ve městech a jedná se o měření vozidla v daném úseku. Na vjezdu do měřeného úseku jsou kamery a bílá čára na silnici, to stejné na konci úsekového měření. Kamery evidují projíždějící vozidla, zaznamenávají jejich SPZ a pokud vozidlo v daném úseku překročí povolenou rychlost, pak zaeviduje SPZ vozidla, ale také celé vozidlo (včetně obličeje řidiče). Zařízení se nedá oklamat změnou jízdního pruhu, jelikož kamery monitorují všechny jízdní pruhy a jsou vzájemně propojeny.

Zařízení nic nevysílá, není tudíž detekovatelné klasickými detektory. Některé antiradary jsou schopné detekovat infra přisvícení úsekových kamer, ale není to 100 %, protože přisvícení nemusí být zapnuto. Infra přisvícení slouží k tomu, aby za snížené viditelnosti byl záznam (fotografie) kvalitní a mohl sloužit jako důkaz při správním řízení. Nově se na trhu objevují radarové detektory s GPS body, které Vám oznámí vjezd i výjezd z úsekového měření a některé vás dokonce upozorní na překročení rychlosti v tomto úseku. Jedná se o detektory Protector 850cz a Beltronics STi-R Plus EURO.

Jak se proti úsekovým měřením bránit

 • Jednoduché řešení je sklopená sluneční clona, jelikož kamery jsou umístěné poměrně vysoko nad vozovkou a tak, pokud máte sklopenou sluneční clonu, nezachytí Váš obličej a jste z obliga.
 • AntiLaser G9, ale u něj je detekce infra přisvícení možná pouze za snížené viditelnosti a v noci.
 • Moderní radarové detektory s GPS databázemi, které Vám vjezd a výjezd bezpečně a včas oznámí.

Stacionární měření: TraffiStar/TraffiPax

 • V provozu je nyní zhruba 20 kusů.
 • Používá Městská policie (provozuje většinou Magistrát města)

Traffistar S340 je měření, které využívají některá města po celé České republice, například Praha (ulice Střešovická). TraffiStar je schopen změřit vozidlo jedoucí až 350 km/h. Tento měřič se skládá z digitální kamery, jádra (inteligentní Piezo předzesilovač) a tří tlakových senzorů ve vozovce. Tyto senzory jsou umístěné v 16 mm široké a 25 mm hluboké drážce pod povrchem silnice a to ve vzdálenosti cca 1m od sebe, takže je to vlastně takové krátké úsekové měření. Pokud přes ně přejede automobil, vypočítá Traffistar jeho rychlost a kamera ji zaznamená spolu s registrační značkou, tváří řidiče, rychlostí, datem a časem přestupku. Tento systém nic nevysílá a není tedy dost dobře možné detekovat jej radarovými detektory. Opět jedinou možnou 100% ochranou jsou nové detektory s GPS databází, které Vám oznámí toto měření s dostatečným předstihem, abyste svou rychlost mohli bez problému přizpůsobit. Jedná se detektory Protector 850cz a Beltronics STi-R Plus EURO.

Informační panely pro měření rychlosti

 • V provozu je dnes více jak 500 kusů.
 • Používá výhradně Městská policie (provozuje většinou Magistrát města)

Informační panely potkáváme nejčastěji ve vesnicích a městech a při průjezdu Vám ukáží Vaši rychlost a to do 99 km/h. Jedná se ale pouze o jakousi imitaci měřičů. Slouží jen pro preventivní účely a přesto, že součástí některých z nich je imitace kamery, nemají žádné záznamové zařízení schopné dokumentovat přestupky. Pracují v mikrovlných pásmech K a Ka na obdobném principu jako radary typu Ramer. V České republice se využívají převážně 2 typy těchto panelů:

Panel IPR10® RAMER 8RS