Články o radarech a antiradarech
Reklama
Oficiální zástupci výrobců pro ČR
Sponzor

Legálnost radarových detektorů a rušiček

Radarové detektory jsou v České republice povolené.

Antiradar v ruce...V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.

V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:

(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar").

Pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití žádným zákonem zakázáno. Můžete mít tedy bez problému detektor na čelním skle, stejně jako napevno namontovaný ve Vašem vozidle!

Legálnost antiradarů - Co je zakázáno?

V České republice je zakázáno používat aktivní rušičky radarů, které aktivně ovlivňují a ruší policejní lasery. Dále může být problém také s použitím různých krycích fólií na SPZ nebo jiných "vychytávek", které znemožňují zdokumentování Vašeho vozidla, pokud překročíte rychlost.

Nedávno bylo v televizi mnoho reportáží o "pirátech s laserovými rušičkami", kteří v Pardubicích znemožňovali policistům změřit vozidla. Tato kauza byla však velice nafouknutá, protože sankce u lidí, kteří se nepřiznali a měli antiradar kvalitně zabudovaný nepadly, a to zejména proto, že nebyly důkazy o použití laserové rušičky.

Hodně záleží na tom, jakou rušičku používáte, protože některé rušičky jsou laserovými pistolemi odhalitelné - laserová pistole nahlásí policistovi chybu. Pokud si však vyberete kvalitní rušičku, tak ji není možné odhalit. Dokonce existují aktivní zařízení, která jsou homologována jako parkovací asistenty, či otvírače garážových vrat - tak také fungují a proto není problém je mít v automobilu namontované. Zároveň jsou tato moderní zařízení neodhalitelná - nehlásí na laserové pistoli chybu a chovají se obdobně, jako by se policistovi třásla ruka.

Pokud by se Vám stalo, že by Vám použití rušičky dokázali (což se u dražších typů rušiček ještě nestalo), pak od 1. 8. 2011 platí zákon, který sankce za použití aktivní rušičky snížil ze 100 000 Kč na 5 000 - 10 000 Kč, což není taková částka, aby odradila od používání tohoto zařízení, protože jeho přínos v podobě případné záchrany ŘP je neoddiskutovatelný.